TIẾNG TƠ LÒNG & THU BUỒN & LỆ CÁT ĐẰNG & 12 BÀI THƠ THU THUẬN NGHỊCH ĐỘC & THU CHẾT & BÃO LỤT MIỀN TRUNG

Tháng Mười Hai 12, 2015 at 9:23 chiều Bạn nghĩ gì về bài viết này?

                                            

 

Giờ thì trăng xế đầu non,

Tiếng tơ lòng vẫn héo hon thủa nào.

Nhớ ai từng nụ hoa đào,

Môi trinh nguyên thắm tình trao ngọt ngào.

Lời thề xưa mấy ước ao…

Chừng như đọng lại chiêm bao thẩn thờ !

Cho ta vàng võ lời thơ,

Tìm trăng mười sáu ngây thơ dỗi hờn.

Chao ôi ! từng Gáng Sinh buồn,

Dư hương ngày cũ ta còn tìm đâu ?

Giáo đường xưa vẳng kinh cầu…

Bóng thời gian đã lẫn vào không gian !

Còn chăng lỡ giấc mơ màng,

Tiếng tơ lòng vẫn… hợp tan trăng thề ?!

                       Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

THU BUỒN

Thơ Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

Giờ thu buồn đến cố nhân ơi,
Ngõ trúc đào hoa quạnh quẽ rồi.
Ta đứng lặng nhìn trăng diệu viễn…
Hờn mây tan tác lạnh lùng trôi !

Em ở trời xưa có nhớ ta ?
Thu tàn hiu hắt ánh trăng tà.
Bài thơ ta gởi hồn theo gió,
Em hỡi còn không lệ thiết tha !

Nơi đây ta nhớ mùi hương cũ,
Ngọt thắm bờ môi mọng diễm kiều.
Vầng tóc nào thơm mầu quyến rũ,
Em cười rạng rỡ một trời yêu !

Ôi một trời yêu… vàng võ lạnh,
Còn chăng giấc mộng cố nhân sầu !
Nhiều đêm ta thấy mờ nhân ảnh,
Mái tóc hoàng hôn đã bạc mầu !

Thôi thì nét liễu đài trang cũ,
Nguyệt khuất mây mờ bến nước xưa.
Ta ở đây hoài trăng cổ độ,
Mộng cố nhân sầu xưa tiễn đưa !

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

Lệ Cát Đằng

(Bài thơ có 10 cách đọc)

1.- Đọc Xuôi :

Trăng buồn khóc liễu rũ tàn thu,

Giá lạnh trời sương gió mịt mù.

Cằn cỗi sắc hương mùi nhạt tẻ,

Võ vàng son phấn nét mờ lu.

Băng thanh lỡ phận vùi hoa gấm,

Ngọc khiết thương đời thẹn tóc tơ.

Đằng cát lệ rơi tình rẽ lối,

Giăng sầu chuốc hận tủi hờn thơ.

2.- Đọc Ngược :

Thơ hờn tủi hận chuốc sầu giăng,

Lối rẽ tình rơi lệ cát đằng.

Tơ tóc thẹn đời thương khiết ngọc,

Gấm hoa vùi phận lỡ thanh băng.

Lu mờ nét phấn son vàng võ,

Tẻ nhạt mùi hương sắc cỗi cằn.

Mù mịt gió sương trời lạnh giá,

Thu tàn rũ liễu khóc buồn trăng.

3.- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi :

Khóc liễu rũ tàn thu,

Trời sương gió mịt mù.

Sắc hương mùi nhạt tẻ,

Son phấn nét mờ lu.

Lỡ phận vùi hoa gấm,

Thương đời thẹn tóc tơ.

Lệ rơi tình rẽ lối,

Chuốc hận tủi hờn thơ.

4.- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược :

Tủi hận chuốc sầu giăng,

Tình rơi lệ cát đằng.

Thẹn đời thương khiết ngọc,

Vùi phận lỡ thanh băng.

Nét phấn son vàng võ,

Mùi hương sắc cỗi cằn.

Gió sương trời lạnh giá,

Rũ liễu khóc buồn trăng.

5.- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi :

Liễu rũ tàn thu,

Sương gió mịt mù.

Hương mùi nhạt tẻ,

Phấn nét mờ lu.

Phận vùi hoa gấm,

Đời thẹn tóc tơ.

Rơi tình rẽ lối,

Hận tủi hờn thơ.

6.- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược :

Hận chuốc sầu giăng,

Rơi lệ cát đằng.

Đời thương khiết ngọc,

Phận lỡ thanh băng.

Phấn son vàng võ,

Hương sắc cỗi cằn.

Sương trời lạnh giá,

Liễu khóc buồn trăng.

7.- Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu Bài Xuôi :

 Trăng buồn khóc liễu,

Giá lạnh trời sương.

Cằn cỗi sắc hương,

Võ vàng son phấn.

Băng thanh lỡ phận,

Ngọc khiết thương đời.

Đằng cát lệ rơi,

Giăng sầu chuốc hận.

8.- Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu Bài Ngược :

Thơ hờn tủi hận,

Lối rẽ tình rơi.

Tơ tóc thẹn đời,

Gấm hoa vùi phận.

Lu mờ nét phấn,

Tẻ nhạt mùi hương.

Mù mịt gió sương,

Thu tàn rũ liễu.

9.- Đọc như thơ tự do Bài Xuôi :

Trăng buồn…

     Khóc liễu…

          Rũ tàn thu…

Giá lạnh…

     Trời sương…

          Gió mịt mù…

Cằn cỗi…

     Sắc hương…

          Mùi nhạt tẻ…

Võ vàng…

     Son phấn…

          Nét mờ lu…

Băng thanh…

     Lỡ phận…

          Vùi hoa gấm…

Ngọc khiết…

     Thương đời…

          Thẹn tóc tơ…

Đằng cát…

     Lệ rơi…

          Tình rẽ lối…

Giăng sầu…

     Chuốc hận…

          Tủi hờn thơ…

10.- Đọc như thơ tự do Bài Ngược :

Thơ hờn…

     Tủi hận..

          Chuốc sầu giăng…

Lối rẽ…

     Tình rơi…

          Lệ cát đằng…

Tơ tóc…

     Thẹn đời…

          Thương khiết ngọc…

Gấm hoa…

     Vùi phận…

          Lỡ thanh băng…

Lu mờ…

     Nét phấn…

          Son vàng võ…

Tẻ nhạt…

     Mùi hương…

          Sắc cỗi cằn…

Mù mịt.. .

     Gió sương…

          Trời lạnh giá…

Thu tàn…

     Rũ liễu…

          Khóc buồn trăng…

                  Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

12 BÀI THƠ THU THUẬN NGHỊCH ĐỘC

 

1.- CHIỀU NẮNG VÀNG THU

Đọc Xuôi :

Thu vàng nắng đượm thắm ngàn hoa,

Khói tỏa chiều mây liễu thướt tha.

Lờ lững sóng trôi thuyền nhẹ lướt,

Mãi mê chim hót tiếng vui hòa.

Thơ tình gởi mộng hồn non nước,

Nhạc cảm hoài mơ dáng ngọc ngà.

Lưu luyến khách nhìn say cảnh đẹp,

Thu vàng nắng đượm thắm ngàn hoa.

Đọc Ngược :

Hoa ngàn thắm đượm nắng vàng thu,

Đẹp cảnh say nhìn khách luyến lưu.

Ngà ngọc dáng mơ hoài cảm nhạc,

Nước non hồn mộng gởi tình thơ.

Hòa vui tiếng hót chim mê mãi,

Lướt nhẹ thuyền trôi sóng lững lờ.

Tha thướt liễu mây chiều tỏa khói,

Hoa ngàn thắm đượm nắng vàng thu.

        Nhật Hồng Nguyễn-Thanh-Vân

 

2.- THU MẾN THƯƠNG

Đọc Xuôi :                                                   

Thương mến Thu chiều nhớ thiết tha,

Luyến lưu diều sáo tiếng êm hòa.

Vương tình ý đẹp lòng chan chứa ,

Trổi nhạc đàn vui điệu hát ca.

Hương đượm tóc thơm mùi quyện gió,

Bút đề thơ thắm mộng chờ hoa.

Dương tà nắng dịu mây lờ lững,

Sương đọng cỏ hồ liễu thướt tha.

Đọc Ngược :

Tha thướt liễu hồ cỏ đọng sương,

Lững lờ mây dịu nắng tà dương.

Hoa chờ mộng thắm thơ đề bút,

Gió quyện mùi thơm tóc đượm hương.

Ca hát điệu vui đàn nhạc trổi,

Chứa chan lòng đẹp ý tình vương.

Hòa êm tiếng sáo diều lưu luyến,

Tha thiết nhớ chiều Thu mến thương.

        Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

3.- NẮNG SANG THU

Đọc Xuôi :

Thu sang nắng nhẹ tỏa ngàn cây,

Gợi bóng hình ai hiện thoáng mây.

Mù mịt lối xưa đường lấp ngõ,

Vắng xa tình cũ cảnh tìm mai.

Tu bầu rượu chuốc mềm môi nhớ,

Cảm bút thơ đề êm giấc say.

Ru khẽ tiếng lòng hoa mộng nở,

Thu sang nắng nhẹ tỏa ngàn cây.

Đọc Ngược :

Cây ngàn tỏa nhẹ nắng sang thu,

Nở mộng hoa lòng tiếng khẽ ru.

Say giấc êm đề thơ bút cảm,

Nhớ môi mềm chuốc rượu bầu tu

Mai tìm cảnh cũ tình xa vắng,

Ngõ lấp đường xưa lối mịt mù.

Mây thoáng hiện ai hình bóng gợi,

Cây ngàn tỏa nhẹ nắng sang thu.

       Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

4.- ĐÊM ẤM TRỜI THU

Đọc Xuôi :   

Đêm ấm trời thu vọng tiếng đàn,

Cảm hoài tâm nhạc điệu hòa chan.

Hèn sang gác bỏ thôi phiền lụy,

Phước diệu mong cầu sống lạc an.

Thêm đấy nỗi thương lòng liễu cách,

Nhớ chi tình quyện bóng trăng tàn.

Thềm hoa mộng tưởng hồn se sắt,

Đêm ấm trời thu vọng tiếng đàn.

Đọc Ngược :

Đàn tiếng vọng thu trời ấm đêm,

Sắt se hồn tưởng mộng hoa thềm.

Tàn trăng bóng quyện tình chi nhớ,

Cách liễu lòng thương nỗi đấy thêm.

An lạc sống cầu mong diệu phước,

Lụy phiền thôi bỏ gác sang hèn.

Chan hòa điệu nhạc tâm hoài cảm,

Đàn tiếng vọng thu trời ấm đêm.

      Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

5.- THU NHỚ CẢNH NHÀN DU

Đọc Xuôi :                                                

Thu vàng sắc đượm lá ngàn phong,

Mát tỏa mầu tươi nắng ửng hồng.

Du khách giọng cười vui trước ngõ,

Cúc hoa mùi thoảng nhẹ ngoài song

Nhu hòa tiếng sáo đàn chan chứa,

Ấm dịu lời thơ nhạc nhớ mong,

Lưu luyến chút tình e ấp mộng,

U nhàn cảnh sống ước mơ lòng.

Đọc Ngược :

Lòng mơ ước sống cảnh nhàn u,

Mộng ấp e tình chút luyến lưu.

Mong nhớ nhạc thơ lời dịu ấm,

Chứa chan đàn sáo tiếng hòa nhu.

Song ngoài nhẹ thoảng mùi hoa cúc,

Ngõ trước vui cười giọng khách du.

Hồng ửng nắng tươi mầu tỏa mát,

Phong ngàn gió đượm thắm vàng thu.

       Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

6.- MƯA LẠNH ĐƯỜNG THU

Đọc Xuôi :                                               

Trơ buồn rụng lá mốc cành meo,

Dốc đá  đường thu cỏ héo queo.

Xơ xác tiếng sầu kêu nhạn lạc,

Hững hờ mưa lạnh thấm lòng teo.

Thơ hờn tủi liễu thân chìm khuất,

Mộng tiếc thương đời gió thổi veo.

Mơ ước mãi lời luôn nguyện khấn,

Chờ mong những cảnh khổ qua vèo.

Đọc Ngược :

Vèo qua khổ cảnh những mong chờ,

Khấn nguyện luôn lời mãi uớc mơ.

Veo thổi gió đời thương tiếc mộng,

Khuất chìm thân liễu tủi hờn thơ.

Teo lòng thấm lạnh mưa hờ hững,

Lạc nhạn kêu sầu tiếng xác xơ.

Queo héo cỏ thu đường đá dốc,

Meo cành mốc lá rụng buồn trơ.

      Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

7.- CHIỀU NẮNG ĐẸP THU

Đọc Xuôi :

Thu đẹp nắng chiều gió thổi veo,

Gảy rơi cành rụng lá bay vèo.

Như ru điệu hát lời êm thấm

Để nhớ câu thề trăng lửng treo.

Lưu luyến nỗi xưa niềm cảm xúc,

Đổi thay đời mới đất mừng reo.

Thơ đề cảnh tả mầu tranh tựa…

Ngơ ngẩn nai vàng cỏ dốc leo.

Đọc Ngược :

Leo dốc cỏ vàng nai ngẩn ngơ…

Tựa tranh mầu tả cảnh đề thơ.

Reo mừng đất mới đời thay đổi,

Xúc cảm niềm xưa nỗi luyến lưu.

Treo lửng trăng thề câu nhớ để…

Thấm êm lời hát điệu ru như…

Vèo bay lá rụng cành rơi gảy,

Veo thổi gió chiều nắng đẹp thu.

       Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

8.- THƯƠNG NHỚ THU VÀNG

 (tức “Vô Đề 2” trong 10 bài thơ Vô Đề)

Đọc Xuôi :

Thương nhớ Thu vàng áo thướt tha,

Xuyến xao hồn đượm ý chan hòa

Hương thơm nhụy cúc mùi tơ gấm,

Phấn đẹp mầu son dáng ngọc ngà.

Sương ngậm trăng lồng mây dịu bóng,

Mộng chờ thơ gởi nụ hồng hoa.

Vương tình khúc hát lòng say đắm,

Thương nhớ Thu vàng áo thướt tha.

Đọc Ngược :

Tha thướt áo vàng Thu nhớ thương,

Đắm say lòng hát khúc tình vương.

Hoa hồng nụ gởi thơ chờ mộng,

Bóng dịu mây lồng trăng ngậm sương.

Ngà ngọc dáng son mầu đẹp phấn,

Gấm tơ mùi cúc nhụy thơm hương.

Hòa chan ý đượm hồn xao xuyến,

Tha thướt áo vàng Thu nhớ thương.

      Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

9.- THU HƯ ẢO

Đọc Xuôi :

Chiều gió lạnh mờ nhạt nắng thu,

Lá rơi cành nhẹ thấm sương mù.

Hiu hiu cảnh mộng tình sâu lắng,

Dịu dịu cung đàn tiếng khẽ ru.

Yêu đó bởi sầu thương lệ máu,

Nhớ chi còn khổ hận lao tù.

Xiêu hình bóng rũ tàn năm tháng…

Rêu mốc phủ trần cuộc ảo hư.

 

Đọc Ngược :

Hư ảo cuộc trần phủ mốc rêu…

Tháng năm tàn rũ bóng hình xiêu !

Tù lao hận khổ còn chi nhớ,

Máu lệ thương sầu bởi đó yêu.

Ru nhẹ tiếng đàn cung dịu dịu,

Lắng sâu tình mộng cảnh hiu hiu.

Mù sương thấm nhẹ cành rơi lá,

Thu nắng nhạt mờ lạnh gió chiều.

      Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

10.- AI KHÓC THU !

Đọc xuôi :

Chiều vắng lạnh sầu ai khóc thu !

Bến không thuyền lạc nẻo xa mù.

Hiu hiu nắng nhẹ sương mờ tỏa,

Phất phất mưa buồn gió khẽ ru.

Yêu hận tủi lòng thương mất nước,

Nhớ hờn xưa cảnh đớn đau tù !

Xiêu mồ mả khổ thân chìm nổi,

Rêu mốc phủ nhà cửa nát hư !

Đọc Ngược :

Hư nát cửa nhà phủ mốc rêu,

Nổi chìm thân khổ mả mồ xiêu !

Tù đau đớn cảnh xưa hờn nhớ,

Nước mất thương lòng tủi hận yêu !

Ru khẽ gió buồn mưa phất phất,

Tỏa mờ sương nhẹ nắng hiu hiu.

Mù xa nẻo lạc thuyền không bến,

Thu khóc ai sầu lạnh vắng chiều !

        Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

11.- THU TÀN RŨ LIỄU

 (Hay Lệ Cát Đằng)

1.- Đọc Xuôi :

Trăng buồn khóc liễu rũ tàn thu,

Giá lạnh trời sương gió mịt mù.

Cằn cỗi sắc hương mùi nhạt tẻ,

Võ vàng son phấn nét mờ lu.

Băng thanh lỡ phận vùi hoa gấm,

Ngọc khiết thương đời thẹn tóc tơ.

Đằng cát lệ rơi tình rẽ lối,

Giăng sầu chuốc hận tủi hờn thơ.

2.- Đọc Ngược :

Thơ hờn tủi hận chuốc sầu giăng,

Lối rẽ tình rơi lệ cát đằng.

Tơ tóc thẹn đời thương khiết ngọc,

Gấm hoa vùi phận lỡ thanh băng.

Lu mờ nét phấn son vàng võ,

Tẻ nhạt mùi hương sắc cỗi cằn.

Mù mịt gió sương trời lạnh giá,

Thu tàn rũ liễu khóc buồn trăng.

      Nhật Hồng Nguỹen Thanh Vân

 

12.- THU CHIỀU

1.- Đọc Xuôi :                                                  

Thu chiều nắng quyện bóng tà dương,

Sóng lặng sông đầy gió thoảng hương.

Du khách đắm say hồn mộng gởi,

Bích lầu mơ cảm,ý tình vương.

Thơ đề bút vẽ mầu lưu luyến,

Nhạc trổi đàn ngân điệu mến thương.

Chờ đợi khúc ngâm lời ngọc chuốc,                      

Tơ lòng đẹp thắm sắc đài chương !

2.- Đọc Ngược :   

Chương đài sắc thắm đẹp lòng tơ,

Chuốc ngọc lời ngâm khúc đợi chờ.

Thương mến điệu ngân đàn trổi nhạc,

Luyến lưu mầu vẽ bút đề thơ.

Vương tình ý cảm mơ lầu bích,

Gởi mộng hồn say đắm khách du.

Hương thoảng gió đầy sông lặng sóng,

Dương tà bóng quyện nắng chiều thu !

        Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

Bài Lệ Cát Đằng còn có 10 cách đọc, Thu Chiều có 32 cách đọc. Xin vào https://nhathongnguyenthanhvan.wordpress.com/

 

THU CHẾT…

         Qua vùng sông nước nơi đóng quân cũ                  

cảm tác sau nhiều năm tù cải tạo về.

 

Trời cuối thu buồn sông hắt hiu,

Về đâu thuyền nhỏ gió xoay chiều ?

Cho ta nhắn gởi niềm tâm sự…

Của kẻ phong trần lỡ bến yêu !

 

Hỡi ơi chí cả vùi theo mộng,

Đới cũng vùi theo chuyện lỡ làng.

Biết mấy năm dài thương phận mỏng,

Như con thuyền lạc giữa trường giang !

 

Đã mất rồi trăng của bến xưa,

Mầu trăng diễm lệ hiện trong thơ

Mà ta từng thả hồn phơi phới…

Vào cuộc đời tươi những ước mơ.

 

Đã mất rồi hoa thưở ngát hương,

Vàng rơi phấn tủi nét đài chương.

Đìu hiu vườn cũ mầu tê tái,

Gió bụi nào đem phủ đoạn trường !

 

Mênh mông sóng nước chiều thu tím,

Tím cả lòng ta ngập nỗi sầu.

Nơi đây hình bóng mùa thu cũ,

Đã chết dần trong cuộc bể dâu  !

 

Vì đâu nên nỗi khổ đau ?

Nước mây giờ cũng nhuốm mầu thê lương !

Đổi đời chi… lắm đoạn trường…

Trần ai thảm cảnh tang thương đoạ đày ?!

 

 Cuối Thu Giáp Tý 1984

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

BÃO LỤT MIỀN TRUNG

Trời ơi bão lụt đến miền Trung…

Ai oán bi thương quá não nùng !

Nhà cửa ngập chìm cơn thảm khổ,

Ghe thuyền trôi úp cảnh tiêu tùng !

Người người tang tóc đành đau khổn,

Cuộc sống lầm than chịu lạnh lùng !

Tạo hoá Ngài ơi xin đoái tưởng…

Kìa dân nghèo khóc vạn muôn trùng !

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân (11/2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Entry filed under: Trang Thơ Văn.

THƠ VỊNH KIỀU ĐÔNG SẦU

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Subscribe to the comments via RSS Feed


Bài viết mới

Chuyên mục

Bình luận mới nhất


%d bloggers like this: