Posts filed under ‘TIÊN RỒNG’

TIÊN RỒNG

TIÊN-RỒNG (1)

Đọc Xuôi :

Tiên-Rồng trứng nở diệu huyền cơ !
Định sẵn trời Nam : “Việt Đế cư !” *
Nguyên-Tống bại binh ghi sử cổ,
Hán-Mông hàng tướng khiếp uy xưa !
Truyền lưu kiếp kiếp từng con cháu,
Giữ trấn đời đời những cõi bờ !
Biên ải bán đành sao Cộng hỡi ?
Tiên-Rồng Mẹ khóc lệ nhòa mưa !

Đọc Ngược :

Mưa nhòa lệ khóc Mẹ Rồng Tiên !
Hỡi Cộng sao đành bán ải biên ?
Bờ cõi những đời đời trấn giữ,
Cháu con từng kiếp kiếp lưu truyền !
Xưa uy khiếp tướng hàng Mông-Hán,
Cổ sử ghi binh bại Tống-Nguyên !
“Cư Đế Việt Nam” trời sẵn định,
Cơ huyền diệu nở trứng Rồng-Tiên !

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

(*) Danh Tướng Lý Thường Kiệt :
“Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư”

TIÊN RỒNG (2)

Đọc Xuôi :

Tiên-Rồng đất Mẹ giống giòng xưa,
Việt tộc là đây chính cõi bờ !
Hiền hiếu đức khôn-càn đạo trọng,
Nghĩa nhân nền phước-hạnh đời mơ !
Riêng trời biển vững bền non nước,
Đẹp ý dân hòa thuận gió mưa !
Giềng mối những luôn gìn giữ mãi…
Tiên-Rồng đất Mẹ giống giòng xưa !

Đọc Ngược :

Xưa giòng giống Mẹ đất Rồng-Tiên,
Mãi giữ gìn luôn những mối giềng !
Mưa gió thuận hòa dân ý đẹp,
Nước non bền vững biển trời riêng !
Mơ đời hạnh-phước nền nhân nghĩa,
Trọng đạo càn-khôn đức hiếu hiền !
Bờ cõi chính đây là tộc Việt…
Xưa giòng giống Mẹ đất Rồng-Tiên !

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

Advertisements

Tháng Bảy 18, 2014 at 11:18 sáng


Bài viết mới

Chuyên mục

Bình luận mới nhất


%d bloggers like this: