NHỮNG BÀI THƠ XUÂN

1.- Vương Vấn Chiều Xuân

2.- Xuân Hoài Cảm

3.- Hai Bài Thơ “Xuân” Liên Hoàn Thuận Nghịch Độc

4.- Thơ Xuân Gởi Cố Hương

5.- Nhớ Tết Sài Thành Trước 1975

6.- Mừng Xuân Đất Khách

7.- Đón Bính Thân Nhớ Tết Mậu Thân

8.- Đau Đớn Quê Nhà

9.- Mừng Tết Bính Thân

10.- Thương Mến Tình Xuân

11.- Xuân Mến Thương

12.- Tháng Tư Sầu Khóc Buồn Xuân

13.- Xuân Thướt Tha Chào Xuân Vấn Vương

14.- Ngẩn Ngơ Sầu Tết Lạnh

15.- Vì Đâu Gảy Súng Buổi Tàn Xuân

16.- Tiếng Hát Chiều Xuân

 

1.- Vương Vấn Chiều Xuân

Đọc Xuôi :

Vương vấn Xuân chiều gió thướt tha,

Ngất ngây lòng cảm mộng vui hòa.

Dương tà đượm sắc tươi hồng lá,

Phấn nhụy thơm mùi đẹp thắm hoa.

Hương tỏa bóng lồng mây nắng gởi,

Nhạc mời thơ hát khúc tình ca.

Sương chiều khói quyện hồn non nước,

Thương mến dâng đời yêu thiết tha !

 

Đọc Ngược :

Tha thiết yêu đời dâng mến thương,

Nước non hồn quyện khói chiều sương.

Ca tình khúc hát thơ mời nhạc,

Gởi nắng mây lồng bóng tỏa hương.

Hoa thắm đẹp mùi thơm nhụy phấn,

Lá hồng tươi sắc đượm tà dương.

Hòa vui mộng cảm lòng ngây ngất,

Tha thướt mây chiều Xuân vấn vương !

                      Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

2.- XUÂN HOÀI CẢM

Đọc Xuôi :
Thương nhớ xuân nào… vui hát ca,
Mát tươi trời nhẹ gió êm hòa.
Gương lồng nước biếc mầu tơ trúc,
Tóc thoảng mùi thơm dáng ngọc ngà.
Sương ngậm trăng chờ đêm gởi mộng,
Bút đề thơ đợi sáng chào hoa.
Hương tình đượm thắm xuân hoài cảm,
Vương vấn thêm đời yêu thiết tha !

Đọc Ngược :
Tha thiết yêu đời thêm vấn vương,
Cảm hoài xuân thắm đượm tình hương.
Hoa chào sáng đợi thơ đề bút,
Mộng gởi đêm chờ trăng ngậm sương.
Ngà ngọc dáng thơm mùi thoảng tóc,
Trúc tơ mầu biếc nước lồng gương.
Hoà êm gió nhẹ trời tươi mát,
Ca hát vui nào… xuân nhớ thương.

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân.

 

3.- HAI BÀI THƠ “XUÂN” LIÊN HOÀN THUẬN NGHỊCH ĐỘC :

 

XUÂN (1)

Đọc Xuôi :

Xuân thắm tươi đời yêu thiết tha,

Mát trong trời quyện đất chan hòa.

Lâng lâng gió gợn mây đùa nắng,

Dịu dịu hương đưa nhụy nở hoa.

Nhân nghĩa hợp tình câu xướng hát,

Trúc tơ hòa điệu nhạc ngâm ca.

Tân thanh nét họa vui chào đón…

Xuân thắm tươi đời yêu thiết tha !

Đọc Ngược :

Tha thiết yêu đời tươi thắm Xuân,

Đón chào vui họa nét thanh tân.

Ca ngâm nhạc điệu hòa tơ trúc,

Hát xướng câu tình hợp nghĩa nhân.

Hoa nở nhụy đưa hương dịu dịu,

Nắng đùa mây gợn gió lâng lâng.

Hòa chan đất quyện trời trong mát,

Tha thiết yêu đời tươi thắm Xuân !

XUÂN (2)

 

Đọc Xuôi :

Tha thiết yêu đời tươi thắm Xuân,

Ngất ngây hồn đắm mộng duyên trần.

Hoa lòng đượm nở mầu mai cúc,

Nhạc ý hoài mơ tiếng nguyệt cầm.

Ngà ngọc dáng tơ đào nhụy phấn,

Gấm nhung mùi lụa sắc hương trầm.

Hòa chung điệu hát lời chan chứa,

Tha thiết yêu đời tươi thắm Xuân !

Đọc Ngược :

Xuân thắm tươi đời yêu thiết tha,

Chứa chan lời hát điều chung hòa.

Trầm hương sắc lụa mùi nhung gấm,

Phấn nhụy đào tơ dáng ngọc ngà.

Cầm nguyêt tiếng mơ hoài ý nhạc,

Cúc mai mầu nở đượm lòng hoa.

Trần duyên mộng đắm hồn ngây ngất,

Xuân thắm tươi đời yêu thiết tha !

    Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân (10/2014)

 

4.- THƠ  XUÂN  GỞI  CỐ  HƯƠNG

 

 Kính gởi vần thơ thăm cố hương,

 Chúc toàn dân Việt hết đau thương.

 Đồng kia vườn nớ bừng hoa thắm,

Hương đó làng đây rực lúa vàng.

 Phước của trời ban đầy bốn cõi,

 Lộc từ đất trổ khắp mười phương.

 Tân niên Khỉ diệt tiêu Cờ Máu,

  Xuân nở màu tươi rộn phố phường

               Xuân Bính Thân 2016

   Nhật Hồng Nguyễn-Thanh-Vân

 

5.- NHỚ TẾT SÀI THÀNH TRƯỚC 75  

 

Ngồi đây mà nhớ Tết Sài thành,

Rộn rã mừng vui giữa chiến tranh.

Đường phố tươi màu hoa rực thắm,

Trời xuân dịu nắng khí trong lành.

Lòng người văn nhã phô hương sắc,

Cuộc sống phồn hoa hội yến oanh.

Thương quá Sài Gòn nay đổi chủ,

Chịu lầm than với lũ hôi tanh !

Xứ Cờ Hoa Tết Bính Thân 2016                    

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

6.- MỪNG XUÂN ĐẤT KHÁCH

        (Kính gởi Văn Bút Nam Hoa Kỳ để mừng

              tiệc Tân Niên Bính Thân ngày 6-3-2016)

 

Miền Nam Văn Bút xứ Cờ Hoa…

Mang nặng tình yêu nước thiết tha !

Dòng mực hờn căm sầu cố quận,

Câu thơ phục quốc gởi quê nhà.

Non sông tang tóc còn đau khổ,

Tổ quốc lầm than mãi xót xa !

Hội ngộ mừng Xuân nơi đất khách,

Thề chung lòng diệt Cộng gian tà.

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

7.- ĐÓN BÍNH THÂN NHỚ TẾT MẬU THÂN

 

Đón Tết năm này nhớ Mậu Thân,

Giặc Hồ tàn ác quá vô nhân…

Phá Chùa hại Đạo khinh Trời Phật,

Đốt Miễu lờn Kinh đập tượng Thần !

Đất Bắc lầm than đời thảm khốc,

Miền Nam thống hận cuộc qua phân !

Cơ đồ xẻ nửa thương nòi giống…

Chinh chiến điêu tàn luỵ khổ dân !

MÙNG 3 TẾT BÍNH THÂN (FEB-10-16)

       Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

8.- ĐAU ĐỚN QUÊ NHÀ…

 

Năm mới người ơi hãy xích gần,

Cùng vui tương ái với tương thân.

Giao Thừa đón nhận tình thương đến,

Pháo Tết mừng vang tiếng nổ rân.

Hồ đảng theo Tàu luôn nhớ mãi…

Tinh thần diệt Cộng chớ quên dần !

Tha hương mình sống đời no ấm,

Đau đớn quê nhà chẳng có xuân !

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

9-2-2016 (Mùng 2 Tết Bính Thân)

 

9.- MỪNG TẾT BÍNH THÂN

 

Bính Thân  mừng đón… nhớ quê ta…

Ở cuối Trời Nam đất Việt xa !

Lữ khách chạnh lòng khi Tết đến,

Thi nhân sầu bút mỗi Xuân qua.

Câu thơ vong quốc hồn văn hận,

Chén rượu ly hương nước mắt pha !

Chữ nghĩa mãi buồn thương cố xứ,

Ai người đồng cảm có chăng mà…!

   Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

     (Mùng 2 Tết Bính Thân 2016)

 

10.- THƯƠNG MẾN TÌNH XUÂN

 

Đọc Xuôi :

Vương vấn xuân đời yêu thiết tha,

Sáng trong mầu dịu bóng dương tà.

Sương tô biếc liễu đùa mai trúc,

Nhụy nở vàng tơ sánh ngọc ngà.

Hương ngát vị đưa lời cảm mộng,

Rượu nồng men đượm tiếng mừng ca.

Gương lồng bóng tỏa xuân lưu luyến,

Thương mến luôn tình vui thắm hoa.

Đọc Ngược :

Hoa thắm vui tình luôn mến thương,

Luyến lưu xuân toả bóng lồng gương.

Ca mừng tiếng đượm men nồng rượu,

Mộng cảm lời đưa vị ngát hương.

Ngà ngọc sánh tơ vàng nở nhuỵ,

Trúc mai đùa liễu biếc tô sương.

Tà dương bóng dịu mầu trong sáng,

Tha thiết yêu đời xuân vấn vương.

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

11.- XUÂN MẾN THƯƠNG

 

Đọc Xuôi :

Thương mến Xuân hồng dáng thướt tha,

Sáng trong trời dịu nắng chan hòa.

Vương tình ý cảm mùi mai cúc,

Luyến mộng hồn mơ nét ngọc ngà.

Sương đọng liễu tơ giăng nhẹ nhẹ,

Gió vờn mây khói thấy xa xa.

Gương lồng nước thắm mầu tươi sắc,

Hương ngát thơm đời Xuân nở hoa.

Đọc Ngược : 

Hoa nở Xuân đời thơm ngát hương,

Sắc tươi mầu thắm nước lồng gương.

Xa xa thấy khói mây vờn gió,

Nhẹ nhẹ giăng tơ liễu đọng sương.

Ngà ngọc nét mơ hồn mộng luyến,

Cúc mai mùi cảm ý tình vương.

Hòa chan nắng dịu trời trong sáng,

Tha thướt dáng hồng Xuân mến thương.

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

12.- THÁNG TƯ SẦU KHÓC BUỒN XUÂN !

(Để tưởng niệm Quốc Hận 30-4-1975)

 Đọc Xuôi : Tháng Tư Sầu !

Xuân buồn khóc thảm, Tháng Tư sầu,

Máu lệ tuôn trào sóng bể dâu.

Nhân thế hỡi !  nhà tan ruột xót !

Đất trời ôi ! nước mất lòng đau !

Luân trầm cảnh khổ, đời than oán,

Uất hận dân oan, nỗi thét gào !

Quân Cộng bởi hèn, mang nhục quốc,

Xuân buồn khóc thảm, Tháng Tư sầu !

Đọc Ngược : Khóc Buồn Xuân !

Sầu tư… tháng thảm, khóc buồn xuân,

Quốc nhục mang hèn, bởi Cộng quân !

Gào thét nỗi oan, dân hận uất,

Oán than đời khổ, cảnh trầm luân !

Đau lòng mất nước, ôi trời đất,

Xót ruột tan nhà, hỡi thế nhân !

Dâu bể sóng trào tuôn lệ máu,

Sầu tư… tháng thảm, khóc buồn xuân.

       Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

13.- XUÂN THƯỚT THA HÀO XUÂN VẤN VƯƠNG

 

1.- Đọc Xuôi : “Xuân Thướt Tha

 Sương gợn gió chiều Xuân thướt tha.

Mát tươi trời dịu nắng chan hòa.

Hương đưa cúc liễu mùi băng tuyết,

Sắc quyện đào mai dáng ngọc ngà.

Thương mến nghĩa đầy dâng ý mộng,

Đắm say tình trọn gửi lòng hoa.

Chương đài nhạc đón mừng thi khách,

Vương vấn Xuân chào vui hát ca.

2.- Đọc Ngược : “ Xuân Vấn Vương

 Ca hát vui chào Xuân vấn vương,

Khách thi mừng đón nhạc đài chương.

Hoa lòng gửi trọn tình say đắm,

Mộng ý dâng đầy nghĩa mến thương.

Ngà ngọc dáng mai đào quyện sắc,

Tuyết băng mùi liễu cúc đưa hương.

Hòa chan nắng dịu trời tươi mát,

Tha thướt Xuân chiều gió gợn sương.

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

NGẨN NGƠ SẦU TẾT LẠNH

 Đọc Xuôi :

Sương tuyết lạnh sầu Xuân cảm thơ,

Xứ xa chiều Tết gió mây mờ !

Hương quê đất thảm buồn chia cách,

Khách lữ  thân tàn héo mộng mơ !

Vương vấn lệ xưa đàn lạc phím,                                                                            

Luyến lưu tình cũ điệu hờn tơ !

Dương tà bóng xế đời trôi nổi,                         

Thương tiếc ai rầu ai ngẩn ngơ !?

 

Đọc Ngược :

Ngơ ngẩn ai rầu ai tiếc thương,

Nỗi trôi đời xế bóng tà dương.

Tơ hờn điệu cũ tình lưu luyến,

Phim lạc đàn xưa lệ vấn vương !

Mơ mộng héo tàn thân lữ khách,

Cách chia buồn thảm đất quê hương !

Mờ mây gió Tết chiều xa xứ,

Thơ cảm Xuân sầu lạnh tuyết sương !

                     Michigan buồn Tết Quý Tỵ 2013

                      Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

15.- Vì Đâu Gãy Súng… Buổi Tàn Xuân !?

 

Đọc Xuôi :

Đau lòng thẹn súng gãy… tàn xuân,
Đó chẳng hèn binh nhụt chí nhân !
Sầu hận đến tan hồn nghẹn uất,
Nhục hờn thêm thấm máu trào dâng !
Chau mày nhỏ lệ buồn sông núi,              …….
Thắt ruột bầm gan khổ nước dân !
Dầu dãi đất trời ôi cảnh thảm,
Thâu canh khóc tủi phận… hàng quân !

Đọc Ngược :

Quân hàng… phận tủi, khóc canh thâu,
Thảm cảnh ôi !  trời đất dãi dầu !
Dân nước khổ, gan bầm ruột thắt,
Núi sông buồn, lệ nhỏ mày chau !
Dâng trào máu thấm thêm hờn nhục,
Uất nghẹn hồn tan đến hận sầu !
Nhân chí nhụt binh hèn chẳng đó ?
Xuân tàn gãy súng, thẹn lòng đau ?!

Nhật Hồng Nguyễn-Thanh-Vân

 

16.- TIẾNG HÁT CHIỀU XUÂN

 

1.- Đọc Xuôi :

 

Chương đài tiếng hát điệu lâng lâng,

Nhạc đắm say tình khúc trọn dâng.

Thương mến nghe lòng lưu luyến mãi,

Phím rung đàn trổi nhịp dài ngân.

Hương trầm khói quyện mùi ngây ngất,

Tóc mượt êm mềm vóc liễu thân.

Gương tỏa bóng lồng mây dịu nắng,

Dáng hình tươi đẹp nét hồng xuân.

Nương hồn lắng đọng tình nhung nhớ,

Thắm nở hoa vàng tay nhẹ nâng.

Vương vấn nước trong hồ gợn sóng,

Trúc tơ đùa mộng gợi duyên trần.

Đàn say dạo khúc nghe trầm bổng,

Tưởng mộng lòng thơ ý ngại ngần.

Vàng đá gởi ai hồn thắm đượm,

Nước non lời cảm nhạc tình ân.

An bình thế sự vui trời đất,

Nhụy nở hoa mừng đẹp thế nhân.

Chan chứa sắc tươi đời rực sáng,

Ngàn mây tỏa ngát gió chiều xuân.

2.- Đọc Ngược :

Xuân chiều gió ngát tỏa mây ngàn,

Sáng rực đời tươi sắc chứa chan.

Nhân thế đẹp mừng hoa nở nhụy,

Đất trời vui sự thế bình an.

Ân tình nhạc cảm lời non nước,

Đượm thắm hồn ai gởi đá vàng.

Ngần ngại ý thơ lòng mộng tưởng,

Bổng trầm nghe khúc dạo say đàn.

Trần duyên gợi mộng đùa tơ trúc,

Sóng gợn hồ trong nước vấn vương.

Nâng nhẹ tay vàng hoa nở thắm,

Nhớ nhung tình đọng lắng hồn nương.

Xuân hồng nét đẹp tươi hình dáng,

Nắng dịu mây lồng bóng tỏa gương.

Thân liễu vóc mềm êm mượt tóc,

Ngất ngây mùi quyện khói trầm hương.

Ngân dài nhịp trổi đàn ngân phím,

Mãi luyến lưu lòng nghe mến thương

Dâng trọn khúc tình say đắm nhạc,

Lâng lâng điệu hát tiếng đài chương.

 Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

Advertisements